Informace o zpracování osobních údajů a Cookies

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Petr Vitásek, se sídlem Opavská 3200/70a, 747 21 Kravaře, identifikační číslo: 66177502, zapsaná u MěÚ Kravaře (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Opavská 3200/70a, 747 21 Kravaře, adresa elektronické pošty info@vipzaluzie.cz, telefon +420775932047.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou v případě nákupu bez registrace, plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
  2. V případě poskytnutí osobních údajů v souvislosti s registrací (vytvořením Vašeho účtu na webových stránkách), jsou Vaše osobní údaje používány výhradně pro správu Vašeho účtu tak, jak je uvedeno v bodě 7.f
  3. Osobní údaje mohou být použity také pro marketingové účely (více v bodě 7.g).
  4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.
  2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  3. Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů:
   • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
   • TOPTRANS EU, a.s.
   • Smartsupp.com, s.r.o.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.
 7. TECHNOLOGIE
  1. Webtracking (sledování na webových stránkách)
   • V rámci zkvalitňování služeb zákazníkům a zajištěné plné funkcionality webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (které neobsahují osobní údaje). Tyto údaje slouží k vyhodnocení činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistik. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě. 
    Ke zpracování těchto údajů dochází pouze na straně správce.
   • Z důvodu zajištění co nejvíce uživatelsky přívětivé webové stránky, může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi nebo třetími stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681.
   • Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím pixelů nainstalovaných na našich webových stránkách. Tyto nástroje zajišťují propojení webových stránek s Vašim webovým prohlížečem, který zasílá následující informace:
    • Název souboru klienta (např. www.vipzaluzie.cz/kosik
    • Typ, verze a jazyk prohlížeče
    • Použitý operační systém
    • Rozlišení okna prohlížeče
    • Stav JavaScriptu
    • Stav jazyku Java
    • Hloubka barev
    • Stav povolení cookies
    • Odkazující URL (informace o tom, ze které adresy byla stránka navštívena)
    • IP adresa (IP adresa je ihned anonymizována)
    • Časový údaj o přístupu na webové stránky
    • Počet prokliků
    • Další informace, které jsou získávány z obsahu formulářů. Tyto informace slouží k zjištění, zda byl daný formulář vyplněn či nevyplněn.
  2. Sledování konverzí
   • Prostřednictví konverzních cookie na webových stránkách dochází ke sledování objednávek a registrací, které byli užiněny po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení prostřednictvím url adresy umístěné na webových stránkách třetího subjektu. Konverzní cookies neobsahují žádné osobní údaje.
  3. IP adresa
   • IP adresu získáváme při každém načtení stránek (každém požadavku na webový server). Na základě získané IP adresy zjistíme totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu Správce ani třetí subjekt neukládají IP adresu trvale, aby nebylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele. IP adresu používáme pouze pro účely rozpoznání jednotlivých přihlášení na webovou stránku a jako prostředek proti počítačovým útokům. Následně dochází k odstranění záznamu o IP adrese.
  4. Logování
   • Při každé návštěvě webových stránek vyšle Váš prohlížeč informaci o Vašich uživatelských datech. Tyto informace obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, url navšívené stránky, IP adresa, odkazující URL, množství přenesených dat, typ a verze prohlížeče a operační systém.
  5. Údaje zaslané prostřednictvím formulářů
   • Na webových stránkách můžete využít některé formuláře, pomocí nichž nám zašlete své údaje. Pokud formulářová pole nebudou obsahovat osobní údaje, budou tyto údaje vyhodnocovány pro účely statistik a uloženy. V případě zaslání osobních údajů, budou tyto údaje vyhodnocovány pro statistické účely pouze pokud dojde k úspěšnému odeslání formulářů.
  6. Uživatelský účet / nákup bez registrace
   • Na základě registrace si můžete vytvořit uživatelský účet, který je zabezpečen heslem. Zřízením vlastního účtu získáte přímý přístup ke svým údajům. Po přihlášení do svého účtu můžete sledovat stav svých objednávek a jejich historii, editovat své osobní údaje a rovněž udělit či odebrat souhlasy se zpracováním svých osobních údajů.
   • Registrace do webových stránek není pro uskutečnění nákupu nutná. Nákup lze provést i bez registrace. V tomto případě dochází ke zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro dokončení Vaši objednávky.
   • Registrací do webových stránek berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vámi uvedené osobní údaje a informace uložené ve Vašem uživatelském účtu. 
   • V případě, že si nebudete dále přát využít funkce a služby nabízející registrace, můžete kdykoli odebrat souhlas se zpracováním osobních údajů, po přihlášení do sekce "můj účet" a tento souhlas odebrat odškrtnutím souhlasu a uložením změn. Odstraněním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde ihned k odstranění uživatelského účtu. Následně si můžete objednat jako uživatel bez registrace.
  7. Novinky do e-mailu
   • Na základě objednání zboží nebo registrací na webových stránkách Vám můžeme e-mailem zasílat newslettery.
   • Pokud si v budoucnu nebudete přát zasílat další newslettery, můžete se kdykoli odhlásit z odběru kliknutím na odkaz uvedený v patičce každého newsletteru.
   • Pro zasílání newsletteru využíváme službu MailerLite, do které přenášíme pouze Vaši e-mailovou adresu.
   • Pokud se z odběru newsletteru odhlásíte, nebudeme dále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.
  8. Zabezpečení osobních údajů
   • Vaše údaje se k nám přenášejí zabezpečenou formou - šifrovaně pomocí kódovacího systému SSL. Naše webové stránky jsou zabezpečené pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů a proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, k jejich pozměňování nebo rozšiřování.
   • Přístup do Vašeho účtu je možný pouze prostřednictvím Vašeho osobního hesla. Proto dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste Vaše heslo nesdělili třetím osobám a vždy zavřeli okno prohlížeče, pokud počítač zrovna nepoužíváte. Vaše heslo uchováváme jednosměrně zakódované a zpětné dekódování není prakticky možné. V případě zapomenutí hesla je tedy vždy nutné vygenerovat heslo nové.

Cookies